YANG יאנג

מונח ברפואה סינית המתאר את החלק המואר של הגבעה . זהו מונח הבא להסביר את כלל התופעות הבאות : כול מה שהוא - אנרגיה , אקטיבי , מואר , יום , קיץ , זכרי