תקנון אתר

כול הזכויות באתר זה ובקורסים "פריון והריון נשי "התפתחות רוחנית שמורות לאוריה עזאני

אין לראות במידע הכלול באתר זה או בקורסים  הרלוונטיים משום ייעוץ או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש/ת.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, ובקורסים  הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש/ת. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.

הנך מחויב/ת לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

בעלת האתר, ועובדיהם, לא ישאו באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם ממידע שאינו שלם ואינו מדוייק השמטת מידע או משימוש במידע המופיע באתר, או בקורסים.

שום אינפורמציה המופיעה באתר או בקורסים אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם ברבים (כולל פורומים סגורים או רשתות חברתיות) כל חלק של התכנים באתר, או במדריך/קורסים  בין שהם מודפסים כטקסט ובין שהם ניתנים כקובץ.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם לאחסן במאגר מידע או להפיץ את הקורסים או קטעים ממנו בשום צורה או אמצעי אלקטרוני אופטי או מכאני ללא רשות מאוריה עזאני בכתב.

תוכנו של אתר זה, ושל הקורסים  "פריון והריון נשי" והתפתחות רוחנית מוגן בזכויות יוצרים. אין למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של מנהלת האתר ובעלת הזכויות.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהלת האתר אוריה עזאני במייל oryatao@hotmail.com

בעלת האתר אינה מתחייבת לעדכן את המידע באתר, וייתכנו בו שינויים מיידים או מתמשכים. כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב, המידע והתכנים הינו קניינה הבלעדי של מנהלת האתר, אין לאדם כלשהו, באמצעי כלשהו, אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידה של מנהלת האתר בלבד.

מנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעשוי לנבוע מהשימוש באתר או בקורסים "פריון והריון נשי", מוסכם כי השימוש באתר ובקורסים הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין לאתר הזה ולבעליו כל שליטה על המידע, הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה, אישור או העדפה באשר למידע, לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר ומפעיליו לא ישאו באחריות לתוכן המופיע באתרים אלו .

אין לעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, לא רלוונטיים ואחרים. הנהלת האתר תהא רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

יכול והאתר יאפשר הורדת תוכנות, האתר אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות, השימוש בהם והפעלתם לרבות, "הדבקות" בווירוס, תולעי מחשב, סוסים טרויאנים ודומיהם. שימוש בתוכנות מחייב רכישת/קבלת רשיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם. אלא, בהסכמה ובקבלת רשיון מבעלי התוכנה.

הצהרת המשתמש

ידוע לי כי השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

יישום העצות שבקורסים הוא באחריות הקורא/ת בלבד. אין להשתמש במידע המובא באתר ובקורסים  לצורך ביצוע של אבחנה או טיפול עצמאי. כמו כן אין לראות בו הצדקה לקבלה או דחייה של טיפול רפואי כלשהו. כול אדם הסובל מבעית בריאות כלשהי כל מי שנוטל תרופות מרשם – חייב להתייעץ ברופא.
מחברת הקןרסים  "פריון והריון נשי" "בלב העוצמה הנשית" לא תישא באחריות משפטית או אחרת, לנזקים כלשהם (ישירים או עקיפים) שיגרמו (או נטען כי נגרמו) לכל אדם או גוף בעקבות המידע המובא בקורסים אלו או באתר.
אם נפלו טעיות זה נעשה בתום לב.

למחברת הקורסים יש רשות לשנות את התוכן של המדריך/קורסים ללא הודעה מוקדמת ולפי צרכיה האישיים.

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מיידית על כך למנהל האתר דרך דף צור קשר או דרך המייל :
oryatao@hotmail.com

הרשמה

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור/ תמסרי בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב/ת על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל/י להשתמש בשירותים הניתנים.

בעלת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
בעלת האתר רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/תמסרי באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ואו ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.
הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

תשלום ואספקה

התשלום באתר נעשה בקניה מאובטחת מאושר על ידי חברות כרטיסי האשראי.

טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח/ה הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי בעלת האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

המוצר היינו קורס אינטרנטי שנשלח דרך המייל באופן מיידי אחרי אישור התשלום על ידי חברות האשראי, על הלקוח/ה לבדוק כי המדריך/קורסים  הגיע למייל האישי שלו/שלה ולא לדואר זבל, כמו כן אחריות הלקוח למסור מייל תקין וברור, כמו גם את פרטי כרטיס האשראי.

עם השלמת פרטי העיסקה ישלח ללקוח/ה במייל חשבונית תשלום וקישור לכיתת לימוד וירטואלית.

תקופת הביטול/החזרת ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד שלושה ימים מיום קבלת המוצר דרך המייל.

ביטול של עסקה על כול פרטיה  יעשה דרך צור קשר באתר או דרך המייל:   oryatao@hotmail.com

מענה לכול מייל יהיה תוך ארבעה ימי עסקים תוך התחשבות בפערי שעות בין מדינות וימי חג ושעות הפעילות של חברת האשראי.

יוצרת הקורסים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תקנון האתר וכללי ההשתתפות מזמן לזמן.

בעלת האתר מאחלת יותר מכול לשיחרור מפחד, מתן אמון בתהליכים, הגינות יושר מוסר הקשבה להיגיון לצדק וללב, וכמובן רפואה טובה.