שן

 מונח מהרפואה הסינית . משמעו החלק הרוחני שבאדם . משכן השן בלב .