מרידיאן

מונח המתאר את המסלולים החוצים את הגוף לאורך ולרוחב . זהו ערוץ אנרגיה שבתוכו זורם הצ'י , האנרגיה , המסלולים הינם קבועים ועליהם מופיעים נקודות הדיקור .