מחזור

 

מחזור לא סדיר / אמנוריאה      

לא מקבלת מחזור / מחזור לא סדיר