מחזור

 

מחזור לא סדיר / אמנוריאה      

מחזור עם מיגרנות / מיגרנה

לא מקבלת מחזור / מחזור לא סדיר